Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ, Контакт e-mail: info@vsrm.mk
 
Местоположба
Врховниот суд на Република Македонија, се наоѓа во центарот на град Скопје, на бул. „Крсте Мисирков”бб. Судот е сместен во деветкатна зграда со приземје, со модерен архитектонски изглед.

Деветкатната зграда се наоѓа во комплексот наречен “Судска палата”, заедно со Основниот Суд Скопје I – Скопје, Основниот Суд Скопје II – Скопје и Апелациониот суд Скопје.

Мапа со локација на судот: ТУКА
 
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ“ бр. 13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Врховен суд на Република Македонија ја изготви следната
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Листата на информации од јавен карактер на Врховен суд на Република Македонија ја сочинуваат следните групи на информации:
1 Информации за општи податоци 6 Судска пракса: Одлуки на ВСРМ, начелни правни мислења и ставови, сентенци
2 Информации за судиите на Врховен суд на РМ 7 Соопштенија за јавност
3 Информации за општи седници 8 Формулари и документи
4 Статистика на судот 9 Јавни набавки
5 Уставни, законски одредби, Деловник за работа, процесни закони    
Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Врховен суд на Република Македонија со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Врховен суд на Република Македонија или да го симнат тука.

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Врховен суд на Република Македонија , бул. Крсте Мисирков бб или на e-mail: fidaije.alidemi@vsrm.mk , како и на факс бр. 02/3237538.

Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: 02/3136044.

Врховен суд на Република Македонија согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службено лице за посредување со информации ја определи: Фидаије Алидеми - Судски соработник .
 
Доколку имате некое прашање или ви е потребна соодветна информација, можете да ја искористите контакт формата прикажана подолу.
На Вашето прашање ќе одговориме во најкус можен рок. Ви благодариме.
 
Име и презиме:
Адреса:
Телефон:
Емаил Адреса:
 *    
Тема на Пораката:
 *  
 
Содржина на Пораката:
 *  
 
 
Полињата означени со * се задолжителни.