Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Соопштенија за Јавност

Клучен збор:
Дата:
21.03.2017   Известување за јавност

    

Известување за јавност

     На покана на Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија Јово Вангеловски, денес во Врховниот суд на Република Македонија ќе се одржат работни средби со претставници на странките во постапките и тоа:
      Во 11 часот со Јавниот обвинител на Република Македонија г-дин Марко Зврлевски;
       Во 12 часот со Претседателот на Адвокатска комора на Република Македонија г-дин Никола Додевски и
       Во 13 часот со Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите г-ѓа Катица Јанева.
        По завршувањето на средбите ќе бидат дадени изјави за јавноста.


21.03.2017   Одржани работни средби со Јавниот обвинител на Република Македонија и Претседателот на Адвокатската комора на Република Македонија

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

     На иницијатива на Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија Јово Вангеловски, на ден 21 март 2017 година, во Врховниот суд на Република Македонија се остварија посебни работни средби со Јавниот обвинител на Република Македонија г-дин Марко Зврлевски и Претседателот на Адвокатската комора на Република Македонија г-дин Никола Додевски.
     На средбата која Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија Јово Вангеловски ја одржа со Јавниот обвинител на Република Македонија г-дин Марко Зврлевски, се разговараше за подобрување на соработката помеѓу Врховниот суд на Република Македонија и Јавното обвинителство на Република Македонија, како странка во постапката пред највисокиот суд.

     На средбата која Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија Јово Вангеловски ја одржа со Претседателот на Адвокатската комора на Република Македонија г-дин Никола Додевски, се разговараше за проблемите со кои се соочуваат адвокатите во постапките пред судовите и за нивната рамноправност како странка во постапката.

    На средба со Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија Јово Вангеловски беше поканет и Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите г-ѓа Катица Јанева, но истата беше одложена по нејзино барање.
    Остварените средби беа оценети како позитивен и прогресивен чекор на Врховниот суд на Република Македонија во понатамошната заедничка соработка и истите ќе претставуваат редовна пракса во иднина.

20.03.2017   Врховниот суд на Република Македонија учествуваше на Четврт Форум за владеење на правото за југоисточна Европа

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

     На 17 и 18 март 2017 година, во Тирана, Албанија се одржа Четвртиот регионален форум за владеење на правото за Југоисточна Европа, организиран од страна на AIRE Центарот и Бранители на човековите права, на кој како претставник на Врховниот суд на Република Македонија учествуваше судијата Мирјана Радевска Стефкова.
     На Форумот се дискутираше за слободата на изразување и нејзината поврзаност со правото на приватност и правото на правично судење, а целта на Форумот беше промоција на имплементацијата на Европската конвенција за човекови права во регионот, поттикнување на регионалната соработка во контекст на понатамониот развој на владеењето на правото и човековите права, како и пружање помош во процесот на интеграцијата во регионот во ЕУ.

07.03.2017   Одржана средба со Амбасадорот на Република Франција во Република Македонија

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

     ВД Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија м-р Снежана Бајлозова, на ден 06 март 2017 година, по барање на Амбасадата на Република Франција во Република Македонија, оствари средба со неговата Екселенција Амбасадорот Кристијан Тимојнер.


      На средбата се разговараше за актуелната состојба во Република Македонија и за поддршката на Амбасадата на Република Франција во изградбата на правниот систем на Република Македонија, од аспект на посветеност на судството и патот на Република Македонија кон Европа и Европската Унија.
      Претседателот на Врховниот суд на Републиката Македонија истакна благодарност за континуираната поддршка на Амбасадата на Република Франција и дека во иднина се очекува успешно продолжување на истата.


24.02.2017   ВД Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија учествуваше на Правосудна конференција во Белград

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

     ВД Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија, м-р Снежана Бајлозова и судијата м-р Фаик Арслани на 22 февруари 2017 година, во Белград, учествуваа на Правосудна конференција, организирана во рамките на ЕУ проектот „Соработка во кривично правниот систем: Зајакнување на заштитата на сведоци во борбата против организираниот криминал, тероризмот и корупцијата (ВИНПРО III).
     На Конференцијата се дискутираше за предизвиците поврзани со управувањето на соработниците на правдата во судовите, за неодамнешните промени во законодавството во регионот кои влијаат врз спроведувањето на програмите за заштита на сведоци, како и за искуствата од воведување на аспектот за заштитата на сведоците во правосудните наставни планови за обука.
     Делегацијата на Република Македонија која учествуваше на Конференцијата ја сочинуваа: ВД Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија м-р Снежана Бајлозова, судија на Врховниот суд на Република Македонија м-р Фаик Арслани, Јавниот обвинител на Република Македонија г-дин Марко Зврлевски, Основниот Јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Скопје г-ѓа Гордана Ѓешкоска и Јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство во Скопје г-ѓа Наташа Гоџоска, како и помошник Директорот во секторот за јавен ред и мир при МВР на РМ г-дин Тони Станковски.

02.12.2016   Учество на Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија на Семинар на вискоко ниво во Стразбур, Франција

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

     Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија, Лидија Неделкова на 05 декември 2016 година ќе учествува на семинар на виско ниво на тема: „Меѓународна судска пракса за Биоетика“, организиран од страна на Генералниот директорат за човекови права и владеење на правото при Советот на Европа, во просториите на Европскиот суд за човекови права во Стразбур, Франција.
     Целта на Семинарот е анализа на пристапот на националните и меѓународните судови за прашањата поврзани со човековите права, а кои се јавуваат во областа на биологијата и медицината и да се идентификуваат добрите пракси и останатите предизвици во областа. На семинарот ќе се разговара за правата на пациентите, истражувања и донирање на органи, заштита на медицински податоци, ситуации на прекин на живот, биомедицинско помогнато оплодување и други ситуации во областа на био-медицината.

25.11.2016   Јавна седница во Врховниот суд на Република Македонија

С О О П Ш Т Е Н И Е
за јавна седница

 

    Врховниот суд на Република Македонија на ден 28.11.2016 година, во 10:30 часот, во салата на V кат, ќе одржи Јавна седница по предметот Вкж2.бр.5/2016.
    Предметот Вкж2.бр.5/2016 е оформен по жалба против пресуда КЖ-619/15 донесена од Апелациониот суд Скопје со која е потврдена првостепената пресуда на Основниот суд Скопје 1 Скопје  К.бр.3556/14 со која на обвинетиот во конкретниот предмет му е изречена казна доживотен затвор, а во врска со убиството во Затворот Тетово од 07.12.2002 година.

23.11.2016   Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија учествуваше на Работилница во Маврово

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

     На покана на Амбасадорот на Велика Британија, во периодот од 21-22 Ноември 2016 година во Маврово, Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија, Лидија Неделкова учествуваше на работилница на тема „Правосудството како предуслов за демократски развој и стабилност“, организирана од страна на Британската Амбасада.
     На Работилницата се дискутираше за судскиот систем во Република Македонија; судиите и политичкиот, општествениот и културниот контекст; што треба да содржи ангендата за реформи на судскиот систем и како судството да помогне во нејзиното остварување; изборот, обуката, мандатот и разрешувањето на судиите, мерки за борба против корупција во судскиот систем, како и за односите со парламентот, цивилното општество, јавноста и корисниците на судскиот систем.
     Покрај Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија, на работилницата во Маврово учествуваа и Претседателите на Уставниот суд и Судскиот совет на Република Македонија, Јавниот обвинител на РМ, Претседателите на Советот за јавни обвинители, Академија за судии и обвинители, Здружението на судии, Виш управен суд, Управен суд, Апелационите судови во Битола, Гостивар, Скопје и Штип, и Основните судови во Битола, Гостивар, Скопје 1 Скопје и Штип.

15.11.2016   Јавна седница во Врховниот суд на Република Македонија
 

С О О П Ш Т Е Н И Е
за јавна седница

     Врховниот суд на Република Македонија на ден 16.11.2016 година, во 10:00 часот, во салата на V кат, ќе одржи Јавна седница по предметот Вкж2.бр.1/2016.
    Предметот Вкж2.бр.1/2016 е оформен по жалба против пресуда КЖ-223/15 донесена од Апелациониот суд Скопје со која е потврдена првостепената пресуда на Основниот суд Скопје 1 Скопје К.бр.2421/14 со која на обвинетиот во конкретниот предмет му е изречена казна доживотен затвор, а во врска со убиството кај Поликлиника Чаир од 19.01.2014 година.

11.11.2016   Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија Лидија Неделкова оствари средба со Амбасадорот Самуел Жбогар, Шеф на Делегацијата на Европската Унија во Република Македонија

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

     Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија Лидија Неделкова оствари средба со Амбасадорот Самуел Жбогар, Шеф на Делегацијата на Европската Унија во Република Македонија кој официјално го врачи Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2016 година. 

      За време на средбата се разменија мислења и се дискутираше за главните точки споменати во Извештајот по однос на нотираните забелешки во поглавјето 23 дел – судството и владеење на право. Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија искажа благодарност за официјалното предавање на Извештајот во Врховниот суд на Република Македонија и за конструктивните забелешки во истиот. Во текот на средбата се истакна дека Врховниот суд на Република Македонија на своја иницијатива превзема активности во насока на подобрување на независноста на судството, како преку неодамнешните организирани настани: Промоцијата на Брионската изјава за начелата за независност на судството, одржана на 09 јуни 2016 година и Првата меѓународна судска конфернција која се одржа на 28-29 октомври 2016 година.     На крајот од средбата, се констатираше дека е неопходно во наредниот период да продолжи заедничкиот дијалог за приоритетни реформски чекори за надминување на детектираните слабости и унапредување на состојбите во судството.

12345678910...