За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Велес постапуваат 16 судии и тоа:

Претседател

CV на Претседател

Судија Александар Шопов

Име и презиме:
Александар Шопов
Година на избор:
25.03.2010
Област на која работи судијата:
Според годишниот распоред за работа постапува по приговори против неправилности при извршување и предмети од судската управа.

Образование:

Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје во 2002 година. Како студент учествува на Студентскиот форум во рамки на 10-тата Меѓународна Антикорупциска Конференција во 2001 година во Прага, Република Чешка.
 
Правосуден испит положил во 2006 година.
 
Во 2007 година како стипендист на ERCM програмата на Јапонската Влада, посетува едномесечна обука за корпоративен менаџмент и управување со правни ризици во Нагоја, Јапонија.
 
Од септември 2008 до јануари 2010 година посетува почетна обука на Академијата за судии и јавни обвинители. Дел е од тимот кој во 2009 година ја претставува Академијата на THEMIS –Меѓународен натпревар на правосудни школи во Лисабон, Португалија.
 
Во ноември 2018 година при Универзитет Американ Колеџ Скопје се стекнал со звање Магистер по правни науки, со магистерски труд на тема: „Граѓанско-правна заштита на доверителите преку побивање на должниковите правни дејствија според Законот за облигационите односи и Законот за стечај“.
 
Течно зборува Англиски јазик и има напредни познавања од компјутерска технологија.

Работно искуство:

Од јануари 2003 г. до јануари 2005 г. обавува пракса како судски приправник –волонтер во Основен суд Велес.

Од февруари 2005 г. до март 2010 г. работи како правник во трговска компанија за меѓународна трговија и царинско работење.

На 25.03.2010 г. е избран за судија на Основен суд Велес, каде постапува по трговски спорови, платни налози помеѓу правни лица, стечај и ликвидација.

На 29.04.2015 г. е избран за Претседател на Основен суд Велес.

Објавени трудови и активности:

 

Oд јануари 2016 година е предавач на Академијата за судии и јавни обвинители, а учествува и со стручни излагања на семинари и обуки во организација на Комората на стечајни управници, Нотарската комора и Комората на извршители.

Автор е на стручен труд напишан на англиски јазик со наслов: ”Reorganization of companies in bankruptcy proceedings in the Republic of Macedonia”, објавен во Зборник во издание на Правен Факултет „Јустинијан Први“ Скопје, Правни Факултет Београд и Vienna University of Economics and Business, во јануари 2019 година.

Во рамки на JUFREX програмата на Советот на Европа поседува сертификат за обучувач за правото на Слобода на изразување од чл.10 на Европската конвенција за човекови права.

Учествувал во повеќе работни групи при Министерство за правда за измени и дополнувања на Закон за стечај, Закон за обезбедување на побарувањата, Закон за договорен залог, измени и дополнувања на Судскиот деловник, како и работни групи при Судскиот совет на РМ за изработка на подзаконски акти од негова надлежност.

Член е на Комисијата за автоматска распределба на предмети, во склоп на Работното тело за стадардизација на постапките во судовите при Врховен суд на Република Македонија.

Како судија учествувал на повеќе семинари, меѓународни конференции и студиски посети во странство, меѓу кои: обука за конкурентско право во Роберт Шуман Институтот за правни истражувања во Фиренца, три семинари на Европската Патентна Организација на повеќе теми од областа на правото на индустриска сопственост во Германија, Полска и Естонија, две обуки за алтернативно решавање на спорови и за спроведување на законодавството во Асер Институтот во Хаг, конференција за предпристапна примена на правото на ЕУ во Белград, меѓународен правен форум на Liderjust во Букурешт, регионална конференција на Европските правосудни тренинг институции во Загреб, годишен правосуден семинар на ОБСЕ-ОДИХР во Варшава, студиска посета и тренинг за обучувачи во ЕИПА Луксембург, конференција за судовите и односите со јавноста во Будимпешта, обука за обучувачи на Совет на Европа за право на слобода на изразување во Будва, конференција на ЕУ за Европската правосудна обука во Брисел, семинар за најдобри практики за интерактивна правосудна обука во Будимпешта, двонеделна мултилатерална програма на IRZ наменета за граѓански и трговски судии во Бон и Дрезден -Германија, програма на EJTN за размена на правосудни тренери во Рим, конференција на IRZ за германското право и правото од регионот во Белград.

 

Судиите

Судија Ангел Трипчев

Судија Ангел Трипчев

Име и презиме:
Ангел Трипчев
Година на избор:
28.12.2012
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје во 2005 година -отсек Граѓанско право.

Во 2008 година положил правосуден и адвокатски испит

Работно искуство:

Во периодот од 2004 година до 2005 година земал учество во Изборна набљудувачка мисија на OSCE-Канцеларија за демократски институции и човекови права

Во периодот од 2005 година до 2008 година работи во адвокатска канцеларија како адвокатски приправник

Од 2008 година до 28.12.2012 година работи како адвокат.

На 28.12.2012 година е избран за судија на Основен суд Велес, каде постапува по вонпарнични и стечајни предмети.

Судија Аница Теова

Судија Аница Теова

Име и презиме:
Аница Теова
Година на избор:
15.02.2005
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Во 1996 година дипломира на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во 1999 година положила правосуден испит

Судијата има основно познавање на Англиски јазик и активно се служи со компјутерска технологија.

 

Работно искуство:

Во периодот од 1997 година до 1999 година работи како приправник во Основен суд Велес

Од 1999 година до 2005 година работи како стручен соработник во Основното јавно обвинителство Велес.

Во 2005 година е избрана за судија на Основен суд Велес. Како судија до 2010 година постапува по прекршочни предмети, од 2010 година до 2015 година постапува по граѓански предмети, а од 2015 година до денес работи како судија за извршување на санкции

Судија Биљана Јачева

Судија Биљана Јачева

Име и презиме:
Биљана Јачева
Година на избор:
19.03.2004
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломира на Правниот факултет во Скопје во 1990 година.

Правосуден испит положила на 19.06.1993 година

Течно зборува Англиски јазик и активно се служи со компјутерска технологија.

Работно искуство:

 

Во периодот од 19.06.1991 година до 30.04.1991 година обавува пракса како судски приправник –волонтер во Основен суд Велес.

Засновала работен однос на работно место приправник во Основен суд Велес на ден 01.05.1992 година.

Во периодот од 19.06.1993 година до 18.03.2004 година работи како стручен соработник .

На 19.03.2004 година е избрана за судија на Основен суд Велес и постапувала по граѓански предмети, трговски спорови, постапки по приговор на платен налог и по приговор на решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа, како стечаен судија и претседател на стечаен совет во стечајни предмети  и ликвидации, како и член на кривичен совет. Денес постапува  по трговски спорови, стечај, во постапки по приговор на решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа и

Од изборот за судија до 2014 година била Заменик претседател на трговски оддел и Заменик претседател на граѓански оддел.

Во периодот од 2014 година заклучно со 2018 година ја извршува функцијата Заменик Претседател на Основен суд Велес.

Објавени трудови и активности:

Од страна на Управниот одбор на Академијата на судии и јавни обвинители на РМ во 2011  година назначена е за предавач на Академијата од областа на трговското право.

Како предавач на континуирана обука на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на РМ има реализирано повеќе од 50 презентации од областа на трговското и стечајното право како и презентации од областа на граѓанското право на семинари организирани од Академијата и на работилници и тркалезни маси организирани во  соработка на Академијата со Комората на стечајни управници на РМ и Здружението на правници на РМ, Стопанска комора на РМ.

Во периодот 2014/2015 и 2016/2017 година била предавач на теоретска настава на   петата и шестата генерација на слушатели на почетна обука во Академијата на судии и јавни обвинители на РМ од областа на трговското право.

Како претставник на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на тркалезна маса организирана од ЕБРД (Европска банка за обнова и развој) во Софија-Бугарија во 2013 година учествувала со презентација на тема Соочување со предизвиците во трговските спорови на земјите од југо-источна Европа.

Судијата преку Академијата за обука на судии и јавни обвинители учествувала и на:

- Во  2009 година на Тренинг програма за национални судии на тема Конкурентно право на Европската унија во Никозија Република Кипар

- Во периодот од 06-19.12.2009 година во рамки на Програмата за размена на судии преку Европска мрежа за судска обука (ЕЈТН) во Хелсинки-Финска и Талин-Естонија, обука на тема Запознавање со правосудниот систем на Финска и Естонија.

- Во рамки на Проектот “Основни принципи на зајакнување на капацитетите на правосудството-Диференцирано управување со предметите во судовите“, студиско патување во Вашингтон (USA) како член  во работна група формирана од Судски совет наРепублика Македонија.

- Во 2012 година, студиска посета на национални судии во Европската патентна организација  во Минхен Германија на темаПатентно право.

- Во 2013 година, конференција во Европската патентна организација во Минхен Германија на тема “Клучни одлуки на Апелациониот совет“.

- Во 2013 година, семинар за Европско конкурентно право за Национални судии во Будимпешта на тема “Ограничување на договорите, случаи, трендови и отворени прашања“ .

 - во 2015 година, семинар за национални судии во Европската патентна организација  во Минхен - Германија на тема  “ Развој на патентното право од областа на фармацијата“.

 - Тренинг програмата на тема “Управување со правдата“ организирана од Matra rule of law Training Programme  во Холандија во пеиодот од 7-16 јуни 2017 г.

   -   Во втората мултилатерална хоспитациона програма за граѓански и трговски судии кои говорат англиски јазик која се спроведе организирана  од ИРЗ, во соработка со Сојузот на германските судии и покраинските министерства за правда во периодот 10.-24.10.2017 година  во Германија.

Судијата во 2013 година има објавен стручен труд во списанието “Правник“ на тема “Отворени прашања и дилеми во врска со Законот за заклучување на стечајни постапки“.

 

Судија Бојанчо Донев

Судија Бојанчо Донев

Име и презиме:
Бојанчо Донев
Година на избор:
20.05.2008
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломира на Правниот факултет Св.Кирил и Методиј во Скопје -правосудна насока на ден 25.12.1990 година

Правосуден испит положил во 19.04.1994 година.

Работно искуство:

Во периодот од 10.06.1994 година до 20.05.2008 година работи како адвокат.

На 20.05.2008 година е избран за судија на Основен суд Велес, каде постапува по кривични и прекршочни предмети.

Судија Валентина Ѓорѓиевска

Судија Валентина Ѓорѓиевска

Име и презиме:
Валентина Ѓорѓиевска
Година на избор:
06.02.2008
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломира на Правен фактултет Јустинијан Први при Универзитет Кирил и Методиј во Скопје на 31.10.1990 година.

Положила правосуден испит во 2002 година.

Има познавање од руски јазик и информатичка технологија.

Работно искуство:

Во период од 1994 година до 2002 година вработена во Агрокомбинат Лозар во Велес како референт за работни односи и застапување.

Во периодот од 11.06.2004 година до 05.02.2008 година работи како адвокат.

Избрана за судија на 06.02.2008 година. До месец февруари 2009 година постапува како судија за прекршоци, а од 01.03.2009 година до денес постапува во трговски спорови, спорови по платни налози, стечај и ликвидација.

Судија Валентина Петровска

Судија Валентина Петровска

Име и презиме:
Валентина Петровска
Година на избор:
27.06.1996
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломира на Правниот факултет во Битола на 21.11.1985 година. Правосуден испит положила на 20.06.1990 година во Скопје.

Има познавање од областа на работа со компјутери. Учествувала на семинири и организирани обуки од Академијата за судии и јавни обвинители за граѓанска, стечајна и трговска област и од Министерството за правда на РМ за стечајна област.  

Работно искуство:

На 16.05.1986 година вработена во Фабриката за масло Благој Ѓорев АД Велес во која до 16.05.1987 година работи како приправник, во периодот од 16.06.1987 година до 30.09.1994 година како правен референт и во периодот од 01.10.1994 година до 27.06.1996 година како референт за застапување и директор на правен сектор.

На 01.07.1996 година избрана е за судија во Основен суд Велес. Има постапувано по граѓански и вонпроцесни предмети, предмети од работен однос, како член на кривичен и стечаен совет до 31.01.2002 година. Од 01.02.2002 година постапувала по стопански, стечајни, ликвидациони и управно -сметководствени предмети и како претседател на стечаен совет и член на стечаен совет во стечајните предмети по кои постапувал стечаен совет. Од 2005 година до февруари 2008 година била одговорен судија на стопанскиот отсек во судот а од 2009 до 16.07.2012 година била претседател на трговскиот оддел во судот. Во 2012 и 2013 година била Заменик на Претседателот на Основниот суд во Велес, а со одлука на Судскиот Совет на РМ од 13.03.2014 година била именувана за Вршител на должноста Претседател на Основниот суд Велес се до 29.04.2015 година.

Судијата во моментот работи на трговски спорови, спорови од индустриска сопственост, спорови од мала вредност, предмети по платни налози и приговори по платен налог како и стечајни предмети кои се во тек до нивно завршување.

Објавени трудови и активности:

Од Академијата за судии и јавни обвинители во 2014/2015 година била определена за ментор за изведување на практична обука на кандидат за судии и јавни обвинители од областа на трговски спорови.

Судија Виолета Мојсова

Судија Виолета Мојсова

Име и презиме:
Виолета Мојсова
Година на избор:
29.12.1988
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје во 1986 година.

Правосуден испит положила во 1987 година.

Има основно познавање на англиски јазик и активно се служи со компјутерска технологија.

 

Работно искуство:

Од 1986 до 1987 година работи како приправник во Основен суд Велес.

Од 1987 до 1988 година работи како стручен соработник во Основен суд Велес.

На 29.12.1988 година е избрана за судија на Основен суд Велес и во периодот од 1988 до 1997 година постапувала по вонпарнични предмети, а од 1997 до денес постапува по парнични предмети.

Во периодот од 2002 до 2006 година била Претседател на граѓански оддел .

Од 2006 година до 22.02.2010 година била Заменик на Претседателот на Основен суд Велес.

Од 23.02.2010 година до 07.12.2010 година била Вршител на должност Претседател на Основен суд Велес.

Од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година била Заменик на Претседателот на Основен суд Велес. 

Објавени трудови и активности:

Во периодот од 2010 година до 2014 година била член на Управниот одбор на Зружението на судии на РМ.

На ден 18 и 19.12.2010 година како член на Управниот одбор на Здружението на судии на РМ учествувала на Регионалната конференција во Белград на тема „Стандарди на судиската етика“.

Од Академијата за судии и јавни обвинители Скопје во 2014/2015 година била определена за ментор за парнична постапка и координатор за изведување на практична обука на кандидат за судии и јавни обвинители. 

Судија Габриела Гајдова

Судија Габриела Гајдова

Име и презиме:
Габриела Гајдова
Година на избор:
06.02.2008
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје на ден 31.10.1997 година.

На ден 19.04.2000 година положила правосуден испит.

На ден 15.03.2018 година, при Правниот факултет на УКИМ Скопје, се стекна со звање Магистер по правни науки на тема „Лекарска грешка - казнено правни аспекти“.

Од ден 21.03.2018 година поседува Help сертификат на Советот на Европа за помината обука за „Криминал од омраза и говор на омраза“.

Работно искуство:

Во перидот од 01.12.1997 година до 2001 година работно е ангажирана како волонтер во Основен суд Велес.

Од 2001-2002 година работи како стручен соработник во Основноото јавно обвинителство Велес.

Во периодот од 2002 година до 06.02.2008 година работи како стручен соработник во Основен суд Велес.

На ден 06.02.2008 година е избрана за судија на Основен суд Велес, каде постапува по кривични предмети.

Објавени трудови и активности:

Од Академијата за судии и јавни обвинители Скопје во 2014/2015 година била определена за едукатор и ментор за кривична постапка за изведување на практична обука на кандидат за судии и јавни обвинители.

Судијата е коавтор на Прирачник за судии и јавни обвинители за постапување по предмети за семејно насилство.

Судија Дара Арсова

Судија Дара Арсова

Име и презиме:
Дара Арсова
Година на избор:
13.09.2016
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Судија Дејан Перчинковски

Судија Дејан Перчинковски

Име и презиме:
Дејан Перчинковски
Година на избор:
06.02.2008
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје во 1996 година.

Правосуден испит положила во 1998 година.

Работно искуство:

Во периодот од 1998 година до 2000 година работел како адвокатски приправник и адвокатски стручен сорабатник.

Од 2000 година до 2008 година работел како адвокат.

На 06.02.2008 година е избран за судија на Основен суд Велес каде постапувал по прекршочни предмети, трговски предмети, а сега постапува по кривични предмети. 

Објавени трудови и активности:

Во периодот од 2014/2015 година судијата бил ангажиран како ментор при Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев од Скопје.

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести