Lidhje të dobishme [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

INFORMACIONE TE DOBISHME DHE LINQE

Sonja Gruevska – Administrator gjyqësor në Gjykatën supreme të Republikës së Maqedonisë

 

Lidija Tanevska – Jadrovska   -  Këshilltar i gyjqësor pavarur në Kabinetin e Kryetarit të Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë, Shef Kabineti

 

 

Gjykata supreme e Republikës së Maqedonisë sipas nenit 8, 9 dhe 10 të Ligjit për qasje të lirë në informata me karakter publik („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.13/06), publikon në vijim:

 

LISTA E INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK

 

 

1.TË DHËNA TË PËRGJITHSHME:

- titull: Gjykata supreme e Republikës së Maqedonisë

- adresa: bul„Krste Misirkov“ pn

- telefoni kontaktues: 02/3136044

- fax: 02/3237538

- e - mail:     info@vsrm.mk

- ueb faqja:       www.vsrm.mk

 

2.PERSONA ZYRTAR PËR NDËRMJETËSIM TË INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK

Fidaije Alidemi – Bashkëpunëtor gjyqësor

- telefoni kontaktues : 02/3136044

- e - mail:   fidaije.alidemi@vsrm.mk

 

3.MËNYRA E PARASHTRIMIT TË KËRKESËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK:

- me shkrim

- me gojë

 

4.LISTA E INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK TË GJYKATËS SUPREME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

- informata për të dhëna të përgjithshme ;

- informata për gjyqtarët e Gjykatës supreme të RM;

- informata për mbledhjet e përgjithshme;

-statistika e gjykatës;

- dipsozita kushtetuese ligjore, Rregullorja e punës, ligje procesuese;

-praktika gjyqësore: vendime të Gjykatës supreme, mendime parimore juridike dhe qëndrime, sentenca;

- njoftime për publikun;

- formularë dhe dokumente;

- prokurimi publik;

          Qytetarët mund të informohen për të gjitha çështjet në interes të tyre që kanë të bëjnë me të drejtën për qasje të lirë në informata të karakterit publik. 

 

5. PERSON ZYRTAR NË ZYRËN PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN:

Mr Marina Mileva  -Bashkëpunëtore e lartë gjyqësore zëdhënëse

- telefoni kontaktues: 02/3136044

- e - mail:  marina.mileva@vsrm.mk

 

6. PERSONI ZYRTAR PËR KOMUNIKIM ME QYTETARË QË JANË ME NEVOJA TË VEÇANTA:

Fidaije Alidemi – Bashkëpunëtore gjyqësore

- telefoni kontaktues 02/3136044

-  e - mail:      fidaije.alidemi@vsrm.mk

-Zëvendëse -  Maja Dimitrovska – Këshilltar zëdhënëse

                      - telefoni kontaktues: 02/3136044

                       - e - mail:  maja.dimitrovska@vsrm.mk

LINQE TË VENDIT

  Kuvendi i RMV

LINQE NDËRKOMBËTARE

 

 

 

Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_

Të rejat e fundit

 • Njoftim për shpalljen publike numër 1/2020

  Risi  | 20 Shk 2020
  Ju informojmë se procedura për punësimin e 5 (pesë) personave në kohë të caktuar në Gjykatën supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sipas shpalljes me numër 1/2020 vendoset në pritje, për arsye të Aktvendimit të miratuar nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut me numër 09-1422/2 të datës 16.02.2020 për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. [më shumë]
 • SHPALLJE PUBLIKE NUMËR 1/2020

  Risi  | 12 Shk 2020
  Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e RM” nr.74/15 dhe nr.120/18), si dhe neni 59 dhe 60 të Rregullores për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës në Gjykatën supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut 03Su.nr.893 të datës 12.12.2018 dhe pëlqimit nga Ministria e financave nr. 18 – 12242/2 e datës 31.12.2019, [më shumë]
 • Takim me ambasadorin e SHBA – ve, në Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Risi  | 24 Jan 2020
  UD Kryetari i Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Mr. Faik Arsllani, në lokalet e Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 21 janar 2020, zhvilloi takim me ambasadorin e SHBA – ve, në Republikën e Maqedonisë së Veriut ES Kejt Mari Brns, e cila shoqërohej nga znj. Dajana Palekvin, këshilltar politk dhe znj. Kristina Karanakova, analist politik. [më shumë]

Të gjitha lajmet