Lidhje të dobishme [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

INFORMACIONE TE DOBISHME DHE LINQE

Sonja Gruevska – Administrator gjyqësor në Gjykatën supreme të Republikës së Maqedonisë

 

Lidija Tanevska – Jadrovska   -  Këshilltar i gyjqësor pavarur në Kabinetin e Kryetarit të Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë, Shef Kabineti

 

 

Gjykata supreme e Republikës së Maqedonisë sipas nenit 8, 9 dhe 10 të Ligjit për qasje të lirë në informata me karakter publik („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.13/06), publikon në vijim:

 

LISTA E INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK

 

 

1.TË DHËNA TË PËRGJITHSHME:

- titull: Gjykata supreme e Republikës së Maqedonisë

- adresa: bul„Krste Misirkov“ pn

- telefoni kontaktues: 02/3136044

- fax: 02/3237538

- e - mail:     info@vsrm.mk

- ueb faqja:       www.vsrm.mk

 

2.PERSONA ZYRTAR PËR NDËRMJETËSIM TË INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK

Fidaije Alidemi – Bashkëpunëtor gjyqësor

- telefoni kontaktues : 02/3136044

- e - mail:   fidaije.alidemi@vsrm.mk

 

3.MËNYRA E PARASHTRIMIT TË KËRKESËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK:

- me shkrim

- me gojë

 

4.LISTA E INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK TË GJYKATËS SUPREME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

- informata për të dhëna të përgjithshme ;

- informata për gjyqtarët e Gjykatës supreme të RM;

- informata për mbledhjet e përgjithshme;

-statistika e gjykatës;

- dipsozita kushtetuese ligjore, Rregullorja e punës, ligje procesuese;

-praktika gjyqësore: vendime të Gjykatës supreme, mendime parimore juridike dhe qëndrime, sentenca;

- njoftime për publikun;

- formularë dhe dokumente;

- prokurimi publik;

          Qytetarët mund të informohen për të gjitha çështjet në interes të tyre që kanë të bëjnë me të drejtën për qasje të lirë në informata të karakterit publik. 

 

5. PERSON ZYRTAR NË ZYRËN PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN:

Mr Marina Mileva  -Bashkëpunëtore e lartë gjyqësore zëdhënëse

- telefoni kontaktues: 02/3136044

- e - mail:  marina.mileva@vsrm.mk

 

6. PERSONI ZYRTAR PËR KOMUNIKIM ME QYTETARË QË JANË ME NEVOJA TË VEÇANTA:

Fidaije Alidemi – Bashkëpunëtore gjyqësore

- telefoni kontaktues 02/3136044

-  e - mail:      fidaije.alidemi@vsrm.mk

-Zëvendëse -  Maja Dimitrovska – Këshilltar zëdhënëse

                      - telefoni kontaktues: 02/3136044

                       - e - mail:  maja.dimitrovska@vsrm.mk

LINQE TË VENDIT

  Kuvendi i RMV

LINQE NDËRKOMBËTARE

 

 

 

Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_

Të rejat e fundit

 • Njoftim

  Njoftim për opinionin  | 4 Maj 2020
  Më 28 Prill 2020, Gjykata supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes komunikimit elektronik, morri pjesë në Tryezën e rrumbullakët Rajonale me temë: “Pasojat nga pandemia KOVID – 19 mbi të drejtat e njeriut dhe sundimi i drejtësisë” të organizuar nga ana e Drejtorisë për të drejtat e njeriut dhe sundimi i drejtësisë, pranë Këshillit të Evropës. [më shumë]
 • Njoftim

  Njoftim për opinionin  | 30 Pri 2020
  Më 23 Prill 2020, Gjykata supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes komunikimit elektronik morri pjesë në trajnimin e specializuar, në të cilin ishin të përfshirë 1220 gjyqtarë nga e tërë bota. [më shumë]

Të gjitha lajmet