Mendimet dhe konkluzionet ligjore [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Mendimet dhe konkluzionet ligjore

Mendimet dhe konkluzionet ligjore 

Kategori
Përmbledhje Data Shkarko
Ndërprerja e procedurës së zbatimit kur pala është person juridik mbi të cilin është ngritur procedurë e falimentimit
Извршна постапка
15 Shk 2021
Vonesa e kreditorit
Облигациони односи
28 Sht 2020
Kthimi i shumës në emër të kompensimit të dëmit për shkak të lëndimit trupor, përkeqësimit të shëndetit dhe vdekjes
Облигациони односи
29 Qer 2020
Organ kompetent për pagesën e detyrueshme të paushallit gjyqësor si shpenzim i procedurës
Извршна постапка
25 Shk 2020
Konstatimi i mosekzistimit të borxhit për shkak të parashkrimit të kërkesës
Парнична постапка, Парнична постапка
25 Shk 2020
Shpenziment e transportit nga dhe deri në punë i të punësuarve në sektorin publik të cilët punojnë jashtë vendit ku banojnë
Работни односи
2 Dhj 2019
Perjashtimi i gjykatesit i cili ka marre pjese si anetare i KP ne procedure per ankese kunder aktvendimit te keshillit per vleresimin e aktakuzes-neni 32 p 2 i LPP
Кривична постапка - изземање
27 Nën 2019
Nocioni kontest ekonomik në kuptim të dispozitave të Ligjit për procedurë kontestimore
Парнична постапка, Парнична постапка
4 Nën 2019
Vlefshmëria kohore e ligjit -rregullë-akt i përgjithshëm i abroguar me vendim të Gjykatës Kushtetuese
Деловник на Уставниот суд на Република Северна Македонија
7 Tet 2019
Shpenzimet për publikimin e aktgjykimit
Парнична постапка, Парнична постапка
7 Tet 2019
E parë<1>E fundit

Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_

Të rejat e fundit


Të gjitha lajmet