SHPALLJE PUBLIKE NUMËR 2/2020 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Lajm

%%
%%

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR 2/2020

Risi  |  27 Tet 2020

Në bazë të nenit 20 dhe nenit 25 Ligjit për shërbimin gjyqësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 43/14, 98/15, 06/16, 198/18 dhe 248/18) dhe nenit 2 të Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes publike, formën, përmbajtjen dhe mënyrën e parashtrimit të fletëparaqitjes, të realizimit të seleksionimit administrativ, të provimeve, kontrollimit të besueshmërisë së dëshmive dhe intervistës si dhe mënyrën e vlerësimit të tyre dhe numrit maksimal pikëve nga procedura e seleksionimit varësisht nga kategoritë e vendeve të punës si dhe çështje të tjera në lidhje me procedurën për punësim të nëpunësve gjyqësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.236/18), Rregullores për organizim brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës në Gjykatën supreme të Republikës së Maqedonisë dhe pëlqimit nga Ministria e financave nr. 18 – 5474/2 e datës 30.09.2020

 

 

GJYKATA SUPREME E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

publikon

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR 2/2020

Për punësim të 1 (një) nëpunësi gjyqësor për kohë të pacaktuar

 

  Teksti i plotë i shpalljes mund të shkarkohet në linkun vijues

 

  SHPALLJE 2/2020

 

  Fletëparaqitjen e shpalljes mund ta shkarkoni në linkun vijues

 

  FLETËPARAQITJA E SHPALLJES

   


Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_