SHPALLJE PUBLIKE nr. 1/2019 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Lajm

%%
%%

SHPALLJE PUBLIKE nr. 1/2019

Risi  |  30 Tet 2019

 

Në bazë të nenit 20 dhe nenit 25 Ligjit për shërbim gjyqësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë ” numër 43/14, 98/15, 06/16, 198/18 dhe 248/18)  dhe nenit 2 të Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes publike, formën, përmbajtjen dhe mënyrën e parashtrimit të fletëparaqitjes, të realizimit të përzgjedhjes  administrative, të provimeve, kontrollimit të besueshmërisë së dëshmive dhe intervistës si dhe mënyrën e vlerësimit të tyre dhe numrit maksimal pikëve nga procedura e përzgjedhjes varësisht nga kategoritë e vendeve të punës si dhe çështje të tjera në lidhje me procedurën për punësim të nëpunësve gjyqësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë ” numër 236/18), Regullores për organizim brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës në Gjykatën supreme të Republikës së Maqedonisë dhe pëlqimit nga Ministria e financave nr. 18 – 8025/2 e datës 16.10.2019

 

 

GJYKATA SUPREME E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

publikon

   SHPALLJE PUBLIKE NUMËR 1/2019

për punësim të 12 (dymbëdhjetë) nëpunësve gjyqësor për kohë të pacaktuar

 

Teksti i plotë i shpalljes mund të shkarkohet në linkun vijues

SHPALLJE 1/2019

Fletëparaqitjen mund ta shkarkoni në linkun vijues

  FLETËPARAQITJA PËR SHPALLJE             

 

   


Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_