За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

Претседател

CV на Претседател

Судија Исмета Амет

Име и презиме:
Исмета Амет
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- 1987 година - завршила Правен Факултет,

- 2000 година - положила правосуден испит

Работно искуство:

- 1990 - 1992 година - адвокатски приправник,

- 1992 - 1998 година - приватен сектор,

- 2001 - 2005 година - адвокат,

- 2005 - 2009 година - стручен соработник во ВСРМ,

- За судија на Управен суд во Скопје е избрана во мај 2009 година.

 - Претседател на Виш управен суд  Скопје од 06.11.2019 година

 

 

Националност: турчинка

Судиите

Судија Заменик Претседател Загорка Тноковска

Судија Заменик Претседател Загорка Тноковска

Име и презиме:
Заменик Претседател Загорка Тноковска
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- 1982 година – завршила Правен факултет
- 2002 година – положила правосуден испит 

Работно искуство:

- 1985 – 1990 година – самостоен референт за правни работи и работни односи и застапник на суд за работни и стопански спорови во РО „Иднина“ - Битола
- 1992 – 1996 година – советник за миграции на населението во Секторот за демографија во Државен завод за статистика, Државен инструктор за попис, Раководител на проектот за избори – воспоставена ИТ технологија за евиденција на избирачите, Раководител на проектот за заштита на личните податоци
- 1997 – 1998 година – советник за правни работи во Министерство за правда
- 1998 – 2000 година – Раководител на одделението за избори, локална самоуправа, политички партии и здруженија на граѓани во Министерство за правда
- 2000 – 2002 година - помошник раководител на секторот за државна управа, изборен систем и управни надлежности во Министерство за правда
- 2002 – 2011 година - Раководител на секторот за државна управа, изборен систем и управни надлежности во Министерство за правда
- март 2011 година – избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Анита Данилова

Судија Анита Данилова

Име и презиме:
Анита Данилова
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет завршила 1984 година 
- Правосуден испит - 1987 година

Работно искуство:

- 1986 - 1987 година - приправник во Окружен стопански суд Скопје,
- 1987 - 1995 година - стручен соработник во Окружен стопански суд Скопје, 
- 1995 - 1996 година - стручен соработник во Народна банка на Република Македонија,
- 1996 - 2007 година - судија во Основен суд Скопје I Скопје,
- 2007- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

- 11.07.2019 година - Вршител на должност Претседател на Виш управен суд

Судија Виолета Илиевска

Судија Виолета Илиевска

Име и презиме:
Виолета Илиевска
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет завршила 1985 година
- Правосуден испит - 1988 година

Работно искуство:

- 1987 - 1993 година - дипломиран правник во фирма од стопанството во Охрид,
- 1993 - 1994 година - стручен соработник во адвокатска канцеларија во Охрид,
- 1994 - 2000 година - адвокат во Скопје,
- 2000 година - судија во Основниот суд Скопје I Скопје,
- 2007 година - судија во Основен суд Скопје II Скопје,
- 2007- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Владанка Панчурова-Сулејманова

Судија Владанка Панчурова-Сулејманова

Име и презиме:
Владанка Панчурова-Сулејманова
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет
- Правосуден испит

Работно искуство:

- 1989 - 1991 година - Основниот суд на здружен труд - Скопје, 
- 1992 - 1996 година - стручен соработник во Окружен стопански суд, 
- 1996 - 2004 година - стручен соработник во Врховен суд на Република Македонија,
- 2004 - 2007 државен советник во Врховен суд на Република Македонија
- 2007- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Дијана Димитрова

Судија Дијана Димитрова

Име и презиме:
Дијана Димитрова
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет завршила 1983 година
- Правосуден испит - 1986 година

Работно искуство:

- 1984 - 1985 година - приправник волонтер во Окружниот суд Скопје, 
- 1985 - 1986 година - приправник во Окружниот суд Скопје, 
- 1986 - 1996 година - стручен соработник во Окружниот суд Скопје,
- 1996 - 2007 година - судија во Основниот суд Скопје I Скопје,
- 2007 година - судија во Основниот суд Скопје II Скопје,
- 2008- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Емрије Зубери

Судија Емрије Зубери

Име и презиме:
Емрије Зубери
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:

Образование:

2005 – Правен факултет, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово.

2012 – Последипломски студии, Правен факултет, Насока: Граѓанско право, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово.

2009 – Запишани последипломски студии, Медицински факултет, Скопје.

2013 – Запишани докторски студии, Правен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Скопје.

2014 – Положен Правосуден испит.

2015 – Положен испит за Нотар

Работно искуство:

2006 –  2010 Помлад соработник во Одделението за запишување и надгледување на Анкетните листови и спречување на корупцијата, Државна комисија за спречување на корупцијата.

2010 – 2012 Виш соработник за надгледување на имплементирањето на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата, Сектор за програми, аналитика, финасирање и администрација, Државна комисија за спречување на корупцијата.

2012 – 2013 Раководител на Сектор за избирачки список и евиденција на избирачкото право, Државна изборна комисија.

2014 – Помошно тело во Државната изборна комисија.

2013 – 2016 – Раководител на Сектор во Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија

Судија Лидија Георгиевска

Судија Лидија Георгиевска

Име и презиме:
Лидија Георгиевска
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет завршила 1988 година
- Правосуден испит - 1995 година

 

Работно искуство:

- 1990 - 1992 година - приправник во адвокатска канцеларија,
- 1993 - 1998 година - новинар во ЈП Македонска радио - телевизија, Радио - Скопје, Внатрешно - политичка редакција, 
- 1998 - 2008 година - државен советник во институцијата Народен правобранител, 
- 2008- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Мирјана Василевска

Судија Мирјана Василевска

Име и презиме:
Мирјана Василевска
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- 1984 година – завршила Правен факултет
- 1987 година – положила правосуден испит

Работно искуство:

- 1986 – 1987 година – приправник во Основно јавно обвинителство Скопје
- 1987 – 1997 година – стручен соработник во Основно јавно обвинителство Скопје
- 1997 – 2011 година – Јавен Обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје
- март 2011 година – избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Рина Исени

Судија Рина Исени

Име и презиме:
Рина Исени
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:

Образование:

2003- 2007  Правен Факултет, Уставно-Управен смер

Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово

Правосуден испит-2012 година

Нотарски испит-2013 година

Работно искуство:

Виш управен суд на Република Макеоднија-Судија, 2016 година

Народен правобранител-Соработник 2011-2016

Влада на Република Македонија-Секретаријат за спорведување на Рамковниот договор 2009-2010

Општина Тетово- Административен работник во Американско Катче Тетово, 2007-2009

Судија Светлана Костова

Судија Светлана Костова

Име и презиме:
Светлана Костова
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- 1990 година – завршила Правен факултет
- 1995 година – положила правосуден испит 

Работно искуство:

- 1993 – 1994 година – приправник во Министерство за внатершни работи
- 1994 – 1995 година – самостоен референт за станбени работи во Управата за правни и кадровски работи
- 1995 – 1998 година – главен референт за имотно – правни работи

- 1998 – 1998 година – раководител на отсек за имотно – правни работи во Управата за правни и кадровски работи
- 1998 – 1999 година – главен инспектор за правен и деловен менаџмент во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање
- 1999 – 2003 година – главен аналитичар за правни акти и дејствиа во ДБК
- 2003 – 2004 година – началник на одделение и шеф на кабинетот на директорот на УБК
- 2004 – 2005 година – државен советник во кабинетот на Министерот за внатрешни работи

2005 – 2005 година - советник во Управата за безбедност и контраразузнавање
- 2005 – 2011 година – началник на сектор за менаџмент и едукација во Управата за безбедност и контраразузнавање
- март 2011 година – избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести

 • Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас за кариерно унапредување бр. 01/2020

  Известувања, Новости, Соопштенија за јавност  | 25.12.2020
  По спроведена постапка во врска со објавениот интерен оглас бр.01/2020 од 09.12.2020 година, за кариерно унапредување на судски службеници во Вишиот управен суд, Претседателот на Виш управен суд ги донесе следните одлуки: [повеќе]
 • Интерен оглас за кариерно унапредување на судски службеници

  Известувања, Новости, Соопштенија за јавност  | 09.12.2020
  Интерен оглас за кариерно унапредување на судски службеници [повеќе]
 • Известување

  Известувања, Настани, Соопштенија за јавност  | 16.11.2020
  И З В Е С Т У В А Њ Е Ве известуваме дека јавната расправа по предмет Уж-1.бр.719/2019 закажана за ден 20.11.2020 година во 11:30 часот, е одложена. За закажување на нова јавна расправа повторно ќе бидат доставени покани до странките. Одложувањето на јавната расправа е поради услови на зголемена опасност од вирусот Ковид-19 и во согласност со Одлуката за постапување на судовите во Република Северна Македонија во услови на зголемена опасност од вирусот донесена од Судскиот совет на Република Северна Македонија број 02-606/1 од 17.03.2020 година, во кој е наведено дека Вишиот управен суд постапува по жалби против одлуките на Управниот суд кои се итни на нејавна седница. Судскиот совет на Република Северна Македонија го извести овој суд дека одлуката сеуште е во важност. Судија Анита Данилова [повеќе]

Сите вести