Корисни информации и линкови [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Корисни информации и линкови

 

 

     

 

 

 

Врховниот суд на Република Северна Македонија, согласно член 8,член 9 и член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), ја објавува следната:

 

 

Л И С Т А   Н А   И Н Ф О Р М А Ц И И   О Д   Ј А В Е Н   К А Р А К Т Е Р

 

 

1.ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ:


- назив: Врховен суд на Република Северна Македонија
- адреса: Булевар „Крсте Мисирков“ бр.8 Скопје

контакт телефон: 02/3136044

факс: 02/3237538

контакт e-mail:  info@vsrm.mk

web страна:  www.vsrm.mk

 

2.СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


  м-р Весна Андоноска - Самостоен судски советник
- контакт телефон: 02/3136044
- контакт e-mail: vesna.andonoska@vsrm.mk


 
             3.НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП НА ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР:


- писмено
- усно

 

4.ЛИСТАТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА:


- информации за општи податоци;
- информации за судиите на Врховниот суд на РСМ;
- информации за општи седници;
- статистика на судот;
- уставни, законски одредби, Деловник за работа, процесни закони;
-судска пракса: одлуки на Врховниот суд, начелни правни мислења и ставови, сентенци;
- соопштенија за јавност;
- формулари и документи;
- јавни набавки;

 

5. СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ВО КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ:


  м-р Милчо Велјаноски - Советник - портпарол
- контакт телефон: 02/3136044
- контакт e-mail: portparol@vsrm.mk

 

6. СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО ГРАЃАНИ КОИ ШТО ИМААТ НЕКАКОВ ВИД И СТЕПЕН НА ПОПРЕЧЕНОСТ:


  Фидаије Алидеми - Советник-Преведувач
- контакт телефон: 02/3136044
- контакт e-mail: fidaije.alidemi@vsrm.mk
  Заменик -  Маја Димитровска Јовановска - Раководител на Оддел за судска пракса
 - контакт телефон: 02/3136044
 - контакт e-mail: maja.dimitrovska@vsrm.mk

 

7. ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ:


  м-р Весна Андоноска - Самостоен судски советник
- контакт телефон: 02/3136044

- контакт e-mail: vesna.andonoska@vsrm.mk

 

8. ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ОД УКАЖУВАЧИ


  м-р Данче Попева Марковиќ - Раководител на Оддел за казниви дела
- контакт телефон: 02/3136044 лок. 157
- контакт e-mail: ukazuvaci@vsrm.mk

 

 

 

Домашни линкови 

 

Меѓународни линкови

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести