Informacione te dobishme dhe linqe [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

INFORMACIONE TE DOBISHME DHE LINQE

           

Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut, sipas nenit 8, nenit 9 dhe nenit 10 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.101/19), publikon në vijim:

LISTË TË INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

1.TË DHËNA TË PËRGJITHSHME:

- emri: Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut

- adresa: Bulevardi „Kërste Misirkov“ nr.8 Shkup

- telefoni kontaktues :   02/3136044

- fax: 02/3237538

- kontakt e–mail:  info@vsrm.mk

- Ueb faqja: www.vsrm.mk

2.PERSONA ZYRTAR PËR NDËRMJETËSIM MË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

- Mr. Vesna Andonoska – Këshilltare e pavarur gjyqësore

- telefoni kontaktues : 02/3136044

- kontakt e–mail: vesna.andonoska@vsrm.mk

3. MËNYRA E PARASHTRIMIT TË KËRKESËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONET ME KARAKTER PUBLIK:

- me shkrim

- me gojë

4.LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK TË GJYKATËS SUPREME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

- informacione për të dhëna të përgjithshme; 

- informacione të gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të RMV;

- informacione të seancave të përgjithshme;  

- statistika e gjykatës;

- dipsozita kushtetuese ligjore, Rregullorja e punës, ligje procedurale;

-praktika gjyqësore: vendime të Gjykatës Supreme, mendime juridike parimore  dhe qëndrime, sentenca;

- njoftime për publikun;

- formularë dhe dokumente;

- prokurimi public;

5.PERSON ZYRTAR NË ZYRËN PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN:

Millço Veljanoski - Këshilltar - zëdhënës

- telefoni kontaktues: 02/3136044

- kontakt e–mail: portparol@vsrm.mk

6. PERSONI ZYRTAR PËR KOMUNIKIM ME QYTETARË ME NEVOJA TË VEÇANTA:

- Fidaije AlidemiKëshilltare - Përkthyese 

- telefoni kontaktues - 02/3136044

- kontakt e–mail:  fidaije.alidemi@vsrm.mk

 

-Zëvendëse - Maja Dimitrovska Jovanovska – Udhëheqëse e Sektorit të praktikës gjyqësore - zëdhënëse

           - telefoni kontaktues: 02/3136044

           - kontakt e–mail: maja.dimitrovska@vsrm.mk           

7.OFICER PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE  PERSONALE

- Mr. Vesna Andonoska – Këshilltare e pavarur gjyqësore

- telefoni kontaktues : 02/3136044

- kontakt e–mail: vesna.andonoska@vsrm.mk

 

LINQE TË VENDIT

  Kuvendi i RMV

LINQE NDËRKOMBËTARE

 

 

 

Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_

Të rejat e fundit


Të gjitha lajmet