Raporti vjetor dhe Programi i punës së Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Lajm

%%
%%

Raporti vjetor dhe Programi i punës së Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Risi  |  1 Mar 2024
Seanca e përgjithshme e Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me nenin 37 të Ligjit për Gjykatat, e aprovoi Raportin e punës së Gjykatës dhe miratoi Programin vjetor të punës së Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Qëllimi themelor i programit të Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut është procedimi dhe vendimmarrja transparente, efikase dhe me përditësim në përputhje me kompetencat kushtetuese dhe ligjore. 

Për realizimin e këtij qëllimi, Gjykata do të vazhdojë me realizimin e kompetencave të saj në përputhje me proceset reformuese dhe me konstatimet dhe rekomandimet në Raportin e Bashkimit Evropian.

Në këtë drejtim, Gjykata do të vazhdojë me përparimin e praktikës gjyqësore; konsistencën e vendimeve; përcaktimin e qëndrimeve parimore, mendimeve juridike dhe konkluzioneve; marrjen e aktiviteteve për përfshirjen më të madhe, përparimin e transparencës; përforcimin e statusit të gjyqtarëve dhe integritetin e tyre; statusin e shërbimit gjyqësor dhe procedimin e vazhdueshëm në përputhje me dokumentet strategjike për reforma në sektorin gjyqësor dhe për luftën kundër korrupsionit.  

Programi vjetor i punës së Gjykatës Supreme të RMV, mund të shkarkohet në këtë  link:

Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut, vitin raportues 2023 e përfundoi si gjykatë e përditësuar dhe efikase, duke realizuar kompetencën e saj në përputhje me Kushtetutën, Ligjet dhe Marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare në përputhje me Kushtetutën, si dhe në përputhje me qëllimet e programit.  

Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke u nisur nga të dhënat në vitin raportues 2023 për aktivitetet e realizuara do të vazhdojë me angazhimet dhe aktivitetet me përditësim për pavarësinë financiare, funksionare dhe efikase.

Raporti vjetor i punës së Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të shkarkohet në këtë link.

   


Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_